หรือโทร +66 76 398 357 61
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

รางวัลและความสำเร็จ

โรงแรม

TripAdvisor - รางวัล Travellers 'Choice ประจำปี 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
โรงแรม

TripAdvisor - รางวัล Travellers 'Choice ประจำปี 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
โรงแรม

TripAdvisor - รางวัล Travellers 'Choice ประจำปี 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้ง.คอม - รางวัลรีวิวจากนักท่องเที่ยว 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้ง.คอม - รางวัลรีวิวจากนักท่องเที่ยว 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้ง.คอม - รางวัลรีวิวจากนักท่องเที่ยว 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้ง.คอม - รางวัลรีวิวจากนักท่องเที่ยว 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยการ์เด้นรีสอร์ท, หาดกะตะ

เอ็กซ์พีเดียดอทคอม - เป็นโรงแรมยอดนิยมระดับ 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

คริสตัล อินเตอร์แนล สแตนดาร์ด - ใบรับรองการตรวจสอบอาหาร ปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

คริสตัล อินเตอร์แนล สแตนดาร์ด - ใบรับรองการตรวจสอบอาหาร ปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยการ์เด้นรีสอร์ท, หาดกะตะ

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยโรมันติก้ารีสอร์ท, หาดกะตะ ภูเก็ต

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฟลอร่ารีสอร์ท, หาดกะตะ ภูเก็ต

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฮิลไซด์รีสอร์ท, หาดกะรน

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยโรมันติก้ารีสอร์ท, หาดกะตะ ภูเก็ต

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฟลอร่ารีสอร์ท, หาดกะตะ ภูเก็ต

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฮิลไซด์รีสอร์ท, หาดกะรน

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

เอ็กซ์พีเดียดอทคอม - มียอดการจองของจำนวนคืนมากที่สุดบนมือถือในปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฮิลไซด์รีสอร์ท, หาดกะรน

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

คริสตัล อินเตอร์แนล สแตนดาร์ด - ใบรับรองการตรวจสอบอาหาร ปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

คริสตัล อินเตอร์แนล สแตนดาร์ด - ใบรับรองการตรวจสอบสระว่ายน้ำ ปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

โฮเทลดอทคอม - ได้รับรางวัลเป็นที่รักของผู้เข้าพักในปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

อโกด้าดอทคอม - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้งดอทคอท - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้งดอทคอท - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ชนาลัยฮิลไซด์รีสอร์ท, หาดกะรน

ทริปแอดไวเซอร์ - ใบรับรองความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

รางวัลเว็บ 2016 สำหรับความสำเร็จที่โดดเด่น
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ฮอลิเดย์เช็ค - รางวัลการแนะนำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ฮอลิเดย์เช็ค - รางวัลการแนะนำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ฮอลิเดย์เช็ค - รางวัลการแนะนำปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้งดอทคอท - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บุ๊คกิ้งดอทคอท - รางวัลความคิดเห็นจากลูกค้าประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ฮอลิเดย์เช็ค - รางวัลบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ

ค้นพบคอลเล็กชัน