โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
หรือโทร +66 (0) 76 330 148
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ฟลอร่ารีสอร์ท

ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ร้านอาหารบุษราคัม

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ร้านอาหารเทอเรส

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ร้านอาหารบุษราคัม
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ร้านอาหารเทอเรส
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บาร์ริมสระน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

การรับประทานอาหารในห้องพัก

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ