โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
หรือโทร +66 (0) 76 330 148
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

แผนที่ของฟลอร่ารีสอร์ทและการเข้าถึง

ภาพ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

การขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

จะไปได้อย่างไรจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

จองโดยตรงกับเราและประหยัด

เลือกห้องพักของคุณ