โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
หรือโทร +66 76 398 357
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

สัมผัสประสบการณ์อาหารรสเลิศที่ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท

ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ร้านอาหารฮิลไซด์

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
บาร์ริมสระน้ำ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ร้านอาหารฮิลไซด์
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

พิเศษทุกคืน

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
ชนาลัยโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

บาร์ริมสระน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม ย่อ